Jdi na obsah Jdi na menu
 


SEZNAM KOUZEL A JEJICH PROZRAZENÍ

 

 


 

 Zde je pro začátek uvedeno několik zajímavých a poměrně nenáročných kouzel. Tento seznam je postupně doplňován.

 

 


 

 

Nezničitelný kelímek

Kouzelník postaví na stůl kelímek a naplní ho vodou. Protože je kelímek příliš plný, odlije trochu vody zpět. Diváci tak vidí, že je kelímek plný vody. Opatrně, aby nic nerozlil, vloží kelímek s vodou do klobouku, kdyř předtím ukázal divákům, že je klobouk prázdný. Potom si to ale rozmyslí, vezme papírový sáček, vyjme kelímek z klobouku a vloží jej do sáčku. Foukne několikrát do sáčku, krouží nad ním kouzelnou hůlkou, a náhle sáček s kelímkem uvnitř zmačká do kuličky, kterou odhodí nebo vloží do kapsy. Nyní zakrouží kouzelnou hůlkou několikrát nad kloboukem a vyjme z něj kelímek s vodou, který vylije.

jak se to dělá

Pro tento trik potřebujete dva papírové kelímky. U jednoho odstřihněte dno a zaoblený okraj. Před provedením si tento upravený kelímek vsuňte do kelímku pravého. Při nalití vody a vložení do klobouku, vyjměte pouze "upravený". Pravý kelímek zůstane v klobouku. Při přendavání "upraveného" kelímku do papírového sáčku musíte dávat pozor, aby nebylo vidět, že chybí dno. Pak už jen stačí sáček s atrapou kelímku zmačkat a odložit z dohledu diváků a z klobouku vyndat pravý kelímek s vodou.

Vyčarování hůlky

Kouzelník přijde na scénu. Lekne se, když zjistí, že nemá svou kouzelnickou hůlku. Proto ukáže divákům malou peněženku, ze které svou hůlku záhadně vytáhne. (Peněženka je totiž mnohonásobně menší, než délka hůlky.)

jak se to dělá

Pro tento trik potřebujeme upravenou peněženku. Do její spodní části (dna) vystříhneme malý otvor stejně široký jako hůlka. Před vstupem na jeviště si hůlku schováme do rukávu třeba levé ruky. Při předvedení si peněženku dáme do ruky, v jejímž rukávu máme ukrytou kouzelnickou hůlku. Otvor v peněžence musí směřovat k hůlce. Palcem a ukazovákem pravé ruky sáhneme do peněženky a přitom kůlku otvorem z rukávu vyjmeme.

Vyčarování šátečku

Kouzelník ukáže divákům prázdné ruce. Poté jim ještě ukáže prázdný papír, který vzápětí stočí do ruličky. Vezme si do ruky kouzelnickou hůlku. Tuto hůlku prohodí papírovou trubičkou. Pak do ruličky foukne a z ní záhadně vylítne hedvábný kapesníček.

jak se to dělá

Potřebujeme upravenou kouzelnou hůlku. Hůlka je dutá(např. z papíru). K šátečku pak do jednoho cípu připevníme zahnutou jehlu nebo špendlík. Tento upravený šáteček nasoukáme do hůlky tak, že z ní čouhá poze zahnutá jehla - tu již samozřejmě diváci nevidí. Když hůlku prohazujeme papírovou trubičkou, jehla se v ní zachytí a šáteček je v trubičce. Do ní pak z druhé strany stačí jen fouknout......

Spojení řetězu

Kouzelník má v ruce dvě "kolečka" řetězu, v každé ruce jedno. Přiloží je k sobě a- nic. Zkusí to ještě jednou. Kolečkem v pravé ruce cinkne o to druhé a - vše je spojeno. Diváci si mohou řetěz prohlédnout. Je naprosto v pořádku.

jak se to dělá

K tomuto triku potřebujeme "kolečka" řetězu celkem tři. Dvě jsou již předem pevně spojená, jako u každého řetězu. To třetí, volné, je na gumičce, jejíž druhý konec si přišpendlíme do rukávu saka. Pokud kolečko nedržíme, nemělo by z rukávu čouhat. Sáhneme si pro něj a dáme si ho do ruky, v jejímž rukávě je gumička uchycená - v našem případě v pravém. Nyní je guma napnutá a vše může začít. V levé ruce máme dvě spojená kolečka tak že je vidět jen jedno - druhé ukryjeme v dlani. Když kolečkem v pravé ruce cinkneme o to druhé, musíme kolečko na gumě pustit. To zajede do rukávu a my můžeme divákům dát kolečka spojená.

"Pardon"

Kouzelník má balíček karet, který dá divákům zamíchat. Pak jednoho z nich požádá, aby si jednu kartu vybral, zapamatoval a ukázal všem ostatním divákům. Mezitím se otočí, aby kartu náhodou nezahlédl. Pak požádá diváka, aby kartu položil na vrch balíčku a ten pak sejmul. Nyní kouzelník sdělí divákovi, že jeho karta bude v balíčku otočená obrázkem k němu. Rozvine balíček a otočenou kartu vyndá. To však divákova karta není. Kouzelník proto nařídí kartám, aby se omluvily. Odhláskuje slovo "pardon" a při každé hlásce odloží jednu kartu. Poslední kartu (u písmene n ) otočí. To je ta divákova !

jak se to dělá

Když se k divákovi otočíme zády, abychom neviděli jeho kartu, využijeme toho. Vrchní kartu balíčku otočíme a odpočítáme šest karet (včetně té již otočené). Těchto šest karet dáme dospod balíčku. Divák pak svou kartu položí navrch a balíček sejme. Jeho karta se tak dostane někam dovnitř balíčku. Kouzelník karty rozhrne do vějíře a společně s diváky objeví otočenou kartu. Bohužel to však není ta divákova. Kartu tedy z balíčku vyjme a dolní část balíčku, která se oddělila otočenou kartou, dá navrch. Teď stačí odpočítat šest karet a ta šestá je divákova. Slovo PARDON má také šest písmen.

 

 

Vyčarování bankovky z papíru

Předvádějící ukáže divákům prázdné ruce. Pak si veme kus papíru (třeba od diváka) a do druhé ruky si vezme krabičku se zápalkami. Škrtne zápalkou, krabičku odloží a zapálí papír. Když papír shoří, promne jeho popel v rukách. A najednou... mezi prsty se mu objeví pravá bankovka!

jak se to dělá

Krabička se zápalkami není původně úplně dovřená. V jejím pouzdře za vysouvacím šuplíkem se zápalkami je ukrytá poskládaná bankovka. Když škrtneme sirkou a krabičku zasuneme, vklouzne nám bankovka do dlaně, kde ji musíme nenápadně uchovat, dokud papír neshoří. Pochytáme jeho popel a po chvíli rozvineme právě "vzniklou" bankovku. 

Zmizení mince

Vezmeme si od diváka minci a položíme ji na čtvercový papír. Minci do něj zabalíme postupným skládáním a přehybáním papíru. Papír pak zapálíme a necháme shořet. Mince zmizela! Můžeme ji poté objevit např v kapse jiného diváka.

jak se to dělá

Minci položíme doprostřed papíru. Podélně ohneme jednu třetinu papíru, pak další třetinu z druhého směru. Mince je tak v jakémsi tunelu. Pak ohneme (opět o třetinu, aby byla mince stále uprostřed) horní část papíru opět směrem k minci, kterou nyní necháme sklouznout do dlaně. Poté ohneme i poslední část papíru. Je tedy složen na malý čtvereček, uprostřed něhož se "nachází" mince (ve skutečnosti je již v dlani). Když sáhneme do kapsy pro zapalovač, minci tam necháme. Chceme-li ji pak objevit někde jinde, musíme si ji nechat ukrytou v dlani. Pozn.: Než ohneme poslední část papíru (tedy před sklouznutím mince do dlaně), může se ještě divák přesvědčit, že je mince stále na svém místě.

Přeskakující kroužek

Kouzelník uchopí za oba konce provaz, na kterém jsou již předem uvázané tři uzle. Na tom prostředním uzlu je uvázaný lesklý kovový kroužek. Za provaz trhne (za oba jeho konce)... A kroužek je na krajním uzlu!

K tomuto triku potřebujeme umět vázat falešný uzel, který se po zatažení za provaz sám rozváže. Vysvětlení, jak vázat falešný uzel, naleznete například i v příručce Magik (viz Menu). Celkem si na provaze uvážeme tři uzle v rozmezí zhruba 10 cm od sebe, přičemž na jeden z krajních uzlů uvážeme kovový kroužek. Hned vedle uzlu s kovovým kroužkem (opět
10 cm od tohoto uzlu) uvážeme uzel falešný. Na provaze tak máme celkem čtyři uzle, tři opravdové (na třetím opravdovém je kroužek) a jeden falešný (10 cm od opravdového s kroužkem). Nyní můžeme trik předvést. Provaz uchopíme z obou stran tak, že první opravdový uzel (ten nejvzdálenější od kroužku) máme schovaný v ruce. Diváci tak vidí tři uzle: opravdový, opravdový s kroužkem a falešný. Nyní za provaz trhneme. Falešný krajní uzel se rozváže, uvolníme ruku, ve které je schovaný opravdový uzel a provaz si lehce posuneme, aby byl tento uzel vidět. Diváci tak vidí, že kroužek "přeskočil" na krajní uzel. Teď můžeme tento provaz i s kroužkem dát divákům ukázat a zkontrolovat!